Politica de confidentialitate - 4Rent.md

Această pagină se referă la datele personale pe care d-voastră le introduceţi  în timpul achitării unui serviciu pe site-ul nostru. Compania nostră vă garantează confidenţialitatea datelor personale, noi nu oferim datele d-voastră altor persoane.

1. Datele prezentateprecum: adresa, numele, prenumele, datele de contact sunt folosite doar pentru realizarea cu success a comenzii d-voastră, pentru contactarea ulterioară sau pentru a vă informa despre produsele noi şi promoţiile noastre.

2. WWW.4RENT.MD nu foloseşte datele personale ale d-voastră in scopuri publicitare. 

3. Date d-voastră personale nu pot fi accesate de alte persoane decît de d-voastră si compania noastră.

4. Informaţia despre Visa card-urile clienţilor este prelucrată de o sistemă periferică si licenţiată care funţionează de sine stătător şi este independetă de compania noastră.

5. Toti doritorii au posibilitatea să transmită o cerere pentru stergerea detelor personale din baza de date a companiei nostre la Centru de Suport, adresa poştală moldova@4rent.md.

Securitate datelor d-voastră personale

Pentru securitate datelor d-voastră se folosim Secure Sockets Lazer (SSL) – programă care criptează datele inainte de a fi transmise. De-asemenea filosim un server securizat, ferewall, tehnologii pentru criptare si controlarea datelor d-voastră personale. Conştietizăm importanţa securizarii datelor d-voastră personale asfel depunem tot efortul pentru a păstra această informatie intactă.

Dacă aveţi careva intrebări, vă rugăm să apelaţi la  support center .