Termenii şi condiţiile utilizării - închirierea auto

Vă rugăm, să citiţi cu atenţie regulile şi condiţiile închirierii automobilelor.

 1. Vîrsta minimă – 25 ani.
 2. Posedarea actului de identitate valabil, precum şi a permisului de conducere valabil timp de cel puţin 3 ani.
 3. Termenul minim de chirie – 1 zi(24ore).
 4. Rezervarea este posibilă doar în cazul în care termenul chiriei presupune minimum 2 zile.
 5. Prelungirea contractului se efectuează prezentîndu-se personal la oficiu cu cel puţin 6-12 ore înainte de încetarea contractului, cu condiţia că maşina este liberă.
 6. Automobilul se transmite doar după achitarea chiriei integral(în lei) şi transmiterea garanției de executare a contractului (garanție).
 7. În cazul anulării/modificării bronării se aplică o penalitate echivalentă costului unei zile de chirie.
 8. În cazul în care din motive tehnice este imposibil de a transmite automobilul bronat, Locatorul Intermediar va propune un alt automobil disponibil sau va restitui suma transmisă pentru bronare.
 9. Nu se permite reparaţia automobilului de către Locatar de sine stătător.
 10. Este interzisă utilizarea automobilului în calitate de taxi sau instructaj auto, întreceri sportive sau testări.
 11. Locatarul trebuie să restituie automobilul curat în interior şi exterior, cu acelaşi nivel de combustibil(surplusul nu se restituie).
 12. Pe lîngă restituirea automobilului locatarul trebuie să restituie cheile, accesoriile şi documentele(certificat de înregistrare, foaia de parcurs după caz, asigurarea obligatorie civila şi revizia tehnică) necesare exploatării automobilului.
 13. În cazul nerestituirii documentelor – penalitatea va constitui costul restabilirii acestora; iar în cazul nerestituirii cheilor – penalitatea va constitui suma de 150-350euro.
 14. Dacă locatarul nu reuşește să restituie în timp automobilul se va aplica o penalitate în mărime de 5 euro/oră pentru primele 4 ore, dacă mai mult – costul unei zile de chirie.
 15. Existenţa asigurării CASCO al bunului, nu eliberează locatarul de răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat bunului.
 16. Locatorul Intermediar are dreptul să dea în căutare maşina, apelînd la organele de poliţie, în cazul în care locatarul nu restituie în termen automobilul, sau nu se prezintă la oficiu pentru prelungirea contractului, timp de 4 ore după încetarea termenului prezentului contractului.
 17. La momentul predării/primirii automobilului, citiţi cu atenţie condiţiile contractului de locaţiune.
 18. Transmiterea şi remiterea automobilului va avea loc la adresa: mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru 17/1, MD-2005.
 19. Pentru informaţii suplimentare precum şi anularea rezervării vă rugăm, contactaţi Online Support.